SDL 6 Landmåling - FAQ

Nogle af de ofte stillede spørgsmål, kan du finde svar på i FAQ'en. Den bliver løbende opdateret med nye emner.

 

 

Spørgsmål

Svar
Kode-tabellen i SDL har ændret format. Hvad betyder det for mig? Kode-tabeller benyttes ifm. konvertering og visning af data i SGE. Oprindeligt var kode-tabellen målrettet konvertering mellem SDL punkt-filer og DSFL-, Microstation- samt DXF-formaterne. Senere er kode-tabellen blevet udvidet til, at indeholde symbologi for data i SDL's Grafiske Editor (SGE). Der var oprindeligt 2 forskellige udgaver af kode-tabellen, der dog indeholdt stort set de samme oplysninger. Tabellerne er tekst-filer, der kan redigeres med en tekst-editor som fx. Notepad (Notesblok) eller SDL's interne tekst-editor. Efterhånden som der er kommet flere oplysninger i kodetabellen, er det blevet vanskeligt, at vedligeholde den med en simpel tekst-editor. Derfor er det i de senere versioner blevet muligt, at rette data i kode-tabeller i SGE (fra kode-menu) eller i SDL's interne tekst-editor (Højreklik på kode-linie). Mange brugere har arbejdet med de samme kode-tabeller i mange år og er derfor ikke glade for, at skulle konvertere dem til nye formater. Derfor kan de nye versioner af SDL altid læse de oprindelige kode-tabel formater. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man retter i tabellerne med SDL's værktøjer, vil de blive gemt i seneste format af kode-tabellen. Dette er ikke noget problem, hvis man kun benytter seneste version af SDL, men hvis man også har ældre versioner af SDL kørende, kan dette give problemer - især ifm. konvertering. Man kan i øvrigt specificere forskellige kode-tabeller til brug for SGE og konverterings-opgaver. Herved kan man bevare sine kode-tabeller til fx. DSFL og samtidigt udnytte de nyere mulighder for opsætning af symbologi i SGE.
SGE, WMS: Hvilken EPSG-kode skal jeg benytte til DKTM-systemerne? Det kræves at WMS-servicen kan levere data i det ønskede koordinatsytem. Flg. tabel viser de koder, der benyttes i Danmark:
EPSG:32632 UTM Zone 32, WGS84
EPSG:32633 UTM Zone 33, WGS84
EPSG:25832 UTM Zone 32, ETRS89
EPSG:25833 UTM Zone 33, ETRS89
EPSG:50032 Dansk UTM Zone 32, ED 50
EPSG:50033 Dansk UTM Zone 33, ED 50
EPSG:34003 System 34 Jylland/Fyn
EPSG:34005 System 34 Sjælland
EPSG:45001 System 45 Bornholm
EPSG:4326 Geogr. koordinater
EPSG:4093 DKTM1, ETRS89 Jylland vest for 10 grader øst
EPSG:4094 DKTM2, ETRS89 Jylland og Fyn øst for 9 grader øst
EPSG:4095 DKTM3, ETRS89 Sjælland
EPSG:4096 DKTM4, ETRS89 Bornholm
EPSG:2196 KP2000 Jylland, ETRS89
EPSG:2197 KP2000 Sjælland, ETRS89
EPSG:2198 KP2000 Bornholm, ETRS89
Grafisk Editor kan ikke printe punktnummer eller de bliver meget små. Problemet løses ved at benytte en TrueType skrifttype på numre (i Vis Punkttekster)
I Microstation har jeg en sort baggrundsfarve og hvide punkttekster. Kan det lade sig gøre at få den samme skærmopsætning i SGE? I SGE vælges "Editér/opsætning - SGE". Under fanebladet "Skærm" ændres baggrundsfarve til sort. Under menuen "Vis/Punkttekster" trykkes ud for "eksempel" på knappen med A'et. Her kan font og farve for punktteksterne ændres.
Når jeg i SGE zoomer meget langt ind i kortet omkring bygninger, tager det lang tid for skærmen at opdatere. Specielt med store punktfiler er dette et problem. Det kan afhjælpes ved at slå "Vis flader" fra.
Kan SDL håndtere det nyere 16 tegns LEICA-format? Ja
Efter at have eksporteret til Excel, hvordan får jeg så punkterne tilbage til SDL? Tilpas dit regneark, så punkterne starter i række 1. Vælg "Filer/gem som". Under "Filtype" vælges "Semikolonsepareret (CSV)". I SDL vælges funktionen "Koordinater/tekst-fil/tekst-fil -->sdl". Formatspecifikationen vil afhænge af opsætningen af windows, - ofte vil det være nok at afkrydse standard specifikationen.
Er det muligt kun at måle tre hushjørner og få beregnet det fjerde? Ja. Måles tre hushjørner med geometrikode 1-1-4 er det muligt i SGE at vælge "Konstruktion/auto beregn", hvorved det fjerde punkt beregnes og fladen lukkes. De tre punkter skal registreres ”med uret”.
Efter at have installeret SDL2000 på min nye computer kan jeg ikke få kommunikationsmodulet til at virke. Parameteropsætningen for udstyret skal selvfølgelig være den samme som tidligere (baud rate, paritet, databit, stopbit), dog er det ikke sikkert at com-porten er den samme. Det kan ofte være svært at afgøre, hvilken port udstyret er sat i. På den blå skærm i kommunikationsmodulet udskrives det, der sendes gennem den port, som SDL er sat til at benytte. Sættes datastakken til "Send" mens den blå skærm betragtes, kan det hurtigt afgøres om portindstillingen er korrekt.
Hvis man vil konvertere et punktkatalog til MicroStation bliver feltet med resultatfil rødt (resultatfilen findes allerede). Den eksisterende resultatfil (mit beregningsresultat) overskrives med en normalt helt ligegyldig meddelelse om, hvor mange elementer, der er dannet i designfilen. Hvis man forsøger at udelade angivelse af en resultatfil kommer der en fejlmeddelelse: Access violation..... Under "Filer/parameteropsætning" afkrydses feltet "Advarsel ved overskrivning af filer". Herved kommer en advarsel frem, hver gang en eksisterende fil forsøges overskrevet. Hvis der ikke ønses en resultatfil, angives et "-" i feltet.
 
 

Fugro Aerial Mapping A/S © 2009 - www.sdl6.dk