SDL 6 Landmåling - Funktioner

SDL har en lang række nyttige funktioner til anvendelser inden for Landmålingsberegninger og GIS.

Her et udvalg:

Udarbejdelse af MIA-sager

Plan netudjævning

Højdeudjævning

Detailmålingsberegning

Polygonberegning

Geometrisk konstruktion

Fuld understøttelse af UTM, System34/45, KP2000 og DKTM

2D/3D transformation

Digital højdemodel, højdekurver, volumenberegning

Grafisk redigeringsmodul (SDL Grafisk Editor)

Høj kvalitet primt/plot af kortdata (SDL Grafisk Editor)

Konvertering fra/til totalstationer/GPS

Konvertering fra/til CAD og GIS-formater

Konvertering fra/til Google Earth (KML)

3D visualisering af by- og terræn-modeller

Skærmbillede gemt fra SGE: Vektorkort med ortofoto-baggrund


Markering af område med frihånds-skitsering i SGE

Eksempel på print/plot fra SGE. Udseende af ramme mv. er fuldt konfigurerbart.

Eksempel på netskite fra SGE vist i Google Earth (udsnit).

Eksempel på visualisering af 3D bymodel

Eksempel på visualisering af 3D terræn

 

 

 

Fugro Aerial Mapping A/S © 2009 - www.sdl6.dk